Puodai.lt elektroninės parduotuvės taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

 1. Puodai.lt internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą Puodai.lt Parduotuvėje.

 2. Puodai.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).

 3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą Puodai.lt, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms varnele pažymėdamas „Susipažinau ir sutinku su taisyklėmis“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu Puodai.lt. Priešingu atveju laikoma, kad Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

 4. Puodai.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Privatumo politika

 1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš Puodai.lt Parduotuvės, turi galimybę užsiregistruoti Puodai.lt internetinėje svetainėje, įvedant savo elektroninio pašto adresą ir pageidaujamą slaptažodį arba užsisakyti prekes be registracijos. Puodai.lt patvirtina, kad po registracijos, be Kliento sutikimo jam nebus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir jų pristatymui. Klientui pageidaujant gauti Puodai.lt informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

 2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; telefono numeris; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; kiti, pristatymui būtini duomenys. Puodai.lt užtikrina, kad šie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais bei įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Puodai.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

 3. Klientas, užsiregistruodamas Puodai.lt Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Puodai.lt Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Puodai.lt atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

 4. Puodai.lt patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 1. Klientas, apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

 2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, telefono numerį, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Puodai.lt patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

 3. Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti prekių krepšelio ir asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Puodai.lt Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą.

 4. Toliau Klientas turi patvirtinti savo užsakymą ir pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Puodai.lt Parduotuvėje būdų: bankiniu pavedimu, Paysera.lt, Paypal.com, grynaisiais pinigais (plačiau apie tai – V Taisyklių skyriuje). Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas ir laikas iš galimų Puodai.lt pristatymo laiko variantų. Pasirinkus prekių pristatymą per kurjerių tarnybą, Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti nurodytu adresu.

 5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Puodai.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Puodai.lt. Tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Puodai.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Puodai.lt gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už prekes (išskyrus atvejus, kai pasirenkamas atsiskaitymas po prekės pristatymo).

 6. Klientui pateikus užsakymą, Puodai.lt sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.

 7. Puodai.lt gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti (išskyrus atvejus, kai pasirenkamas atsiskaitymas po prekės pristatymo), Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir Puodai.lt vykdymo pradžios momentu.

 8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Puodai.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

 9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

 10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

 1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.

 2. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

 3. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos eurais su PVM. Vykdomos akcijos ar prekių kainos elektroninėje Puodai.lt parduotuvėje nebūtinai turi sutapti su prekių kainomis mūsų prekybos vietose ar tuo metu jose vykdomomis akcijomis.

 4. Puodai.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas privalo pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu Puodai.lt, o ši įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Puodai.lt ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Jeigu Puodai.lt per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalina, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

 5. Puodai.lt įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

5.1.Puodai.lt įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

5.2.Puodai.lt įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Puodai.lt neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė prekės duomenis užsakyme, pateiktame Puodai.lt.

5.3.Puodai.lt visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

5.4.Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras prekės komplektas, Puodai.lt įsipareigoja pateikti visus į prekės komplektą įeinančius daiktus (priedus).

5.5.Prekės pristatomos saugiai supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį ir siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

 1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes pasirinktinai vienu iš Puodai.lt Parduotuvėje nurodytų būdu:

 • Bankiniu pavedimu į mūsų Swedbank banko sąskaitą.

 • Mokėjimu per banklink sistemą PAYSERA.LT –tai tiesioginis atsiskaitymas prisijungus prie jūsų elektroninės bankininkystės.

 • Grynais pinigais prekes pristačiusiam Venipak kurjeriui.

 • Mokėjimas banko kortele – Mūsų parduotuvė prisijungusi prie tarptautinės PAYPAL.COM atsiskaitymo kortelėmis sistemos. Atsiskaityti galite visomis kreditinėmis VISA, MASTERCARD ir AMERICAN Express mokėjimo kortelėmis.

 1. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Puodai.lt gavus apmokėjimą už prekes (išskyrus atvejus, kai pasirenkamas atsiskaitymas po prekės pristatymo).

 2. Jeigu klientas pasirinko apmokėjimą už prekes po prekės pristatymo, užsakytos prekės klientui išsiunčiamos tik po to, kai su klientu susisiekiama ir įsitikinama, kad užsakymas yra tikras ir prekės pristatymo adresai yra teisingi.

 3. Pristatymo mokestis. Prekių užsakymai virš 29 eur. sumos yra pristatomi nemokamai. Mažesnės vertės užsakymams taikomas standartinis 2.60 eur. pristatymo mokestis. Jei klientas apmoka už prekę grynais pinigais pristatymo metu ir suma yra mažesnė nei 17 eur. yra mokamas papildomas, pinigų administravimo mokestis 1 eur. Pristatymas į Neringos savivaldybės teritoriją apmokamas papildomai pagal vežėjo įkainius.

VI. Prekių grąžinimas

 1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais arba jam nepatikusias prekes grąžinti.

 2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 kalendorinių dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai Klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo priima siuntą). Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.

 3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka šiuos reikalavimus:

a) nebuvo naudojamos,

b) nebuvo sugadintos,

c) neprarado prekinės išvaizdos,

d) nesugadinta prekės pakuotė.

4. Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje

5. Grąžindamas prekes, visai atvejais Klientas privalo pridėti Puodai.lt prekių įsigijimo dokumentus ar jų kopijas.

6. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui susisiekus su svetainės administratoriumi ir užpildžius formą, kurioje turi būti nurodoma, kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.

7. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti Puodai.lt susidariusį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Puodai.lt banko sąskaitą.

8. Tais atvejais, kai Puodai.lt neturi pakeitimui tinkamų prekių, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

9. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 punkte numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.

VII. Prekių pristatymas

 1. Puodai.lt įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 1 – 5 darbo dienas nuo tada, kai mes gauname pranešimą iš banko, kad atlikote apmokėjimą (išskyrus užsakymus, kai pasirenkamas apmokėjimas pristačius prekę). Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai Puodai.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Puodai.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo terminus.

 2. Klientas, užsakydamas prekes ir pasirinkdamas “Venipak” kurjerių tarnybos pristatymą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Jam taip pat suteikiama galimybė pasirinkti prekių pristatymo datą (įskaitant ir šeštadienį) ir laiką (nurodomas laiko intervalu).

 3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu remiantis Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Puodai.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

 4. Prekės, užsakytos Puodai.lt internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos „Venipak“. Klientui pageidaujant, prekių pristatymo datą, laiką ir kitas Puodai.lt teikiamas papildomas paslaugas Klientas gali pasirinkti, pateikiant užsakymą. Ši informacija bus nurodyta Klientui siunčiamame užsakymo patvirtinime. Tais atvejais, kai sutartu laiku Klientas prekių priimti negali, jis įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti kurjerių tarnybai „Venipak“: tel. nr. (8 700) 55221

 5. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių kurjerių tarnybai „Venipak“ neturėjus galimybių pristatyti prekes, kurjerių tarnyba „Venipak“ papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Klientui pirmą kartą nepriėmus prekių, jis turi teisę prekes atsiimti pats su kurjerių tarnyba „Venipak“ suderintoje vietoje. Kitu atveju, Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Puodai.lt, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, Puodai.lt visais atvejais atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

 6. Klientas privalo nedelsiant informuoti Puodai.lt elektroniniu paštu jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas.

 7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu pažeista iš išorės, Klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, Puodai.lt atleidžiama nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

 8. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamos spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Puodai.lt.

VIII. Kitos nuostatos

 1. Visi pranešimai Puodai.lt turi būti teikiami elektroniniu paštu salonas@puodai.lt arba telefonu: +370 604 09011

 2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Puodai.lt vyksta valstybine kalba.